Výroba těch nejkvalitnějších produktů nevyžaduje složité procesy. Avšak o to přísnější dohled nad danými postupy panuje. Jen díky tomu se mohou zázračné lístky proměnit v kvalitní alkaloidní opiát.

První krok

SBĚR LISTŮ

Listy na výrobu Kratomu musí pocházet z dospělého stromu, tj. alespoň 2–3 roky starého a minimálně pět metrů vysokého. Žluté kuličky květů zdobící konce větví jasně poukazují na zdravého jedince. Při sběru se vybírají čerstvé, oválné listy nevykazující žádné poškození, a to ani od hmyzu. Ideální list je dlouhý 14–20 cm a široký 7–12 cm.

Druhý krok

SUŠENÍ A TŘÍDĚNÍ LISTŮ

Jak jsme již zmiňovali, kvalita je na prvním místě. Proto se po sklizni listy znovu třídí. Přísným sítem výběru projde nakonec zhruba 50% všech listů, z nichž se vyrábí produkty pro export. Ty zbylé pak putují do lokálních, méně kvalitních výrobků. Ne všichni prodejci se tímto tříděním zabývají. U nás však máte záruku toho nejlepšího zboží.

Dále se listy suší v místnostech s kontrolovanou teplotou. Při sušení také dochází k odlišení jednotlivých druhů Kratomu. Pokud se listy při sušení vystaví slunci, dojde k transformaci mytragíninu na 7-hydroxymytragínin. Jeho obsah pak rozlišuje Kratom bílý od zelenéhočerveného.

Třetí krok

MLETÍ A SKLADOVÁNÍ

Po pečlivém protřídění a usušení se přesouvá Kratom do drtičky potravinářské kvality z nerezové oceli. Rez nebo vysoká teplota by mohly výsledný produkt totiž znehodnotit. Tyto moderní, pravidelně čištěné přístroje dokáží uchránit listy proti nadměrným teplotám. Tím zabraňují ztrátám alkaloidů.
Posledním krokem ovlivňujícím kvalitu je skladování. Hned po umletí se prášek balí do vakuově uzavřených kapes, tím se uchrání před znehodnocením vlhkostí a vzduchem. Takto zabalený Kratom se již dále nevystavuje slunci.

Zahraniční zdroj.